Hart voor het Kind
waar je jezelf mag zijn

Hooggevoeligheid  

Wat is hoog gevoeligheid?

Hoog gevoeligheid is de in Nederland vaak gebruikte term voor Hoog sensitiviteit. Volgens Elaine Aron is één op de vijf mensen hoog gevoelig. Hoog gevoeligheid is een karaktereigenschap en geen ziekte, er bestaat daarom geen pilletje voor. Hoog sensitiviteit is een wetenschappelijk bewezen, fenomeen. Onderzoekster Elke van Hoof heeft met neurologisch onderzoek aangetoond dat de hersens van hoog sensitieve personen anders reageren op prikkels dan het brein van mensen die gemiddeld gevoelig zijn.

De meest gangbare definitie van hoog sensitiviteit is: Hoog sensitiviteit is gevoelig zijn voor prikkels en intense verwerking daarvan.

Het bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats gevoelig zijn voor prikkels, deze komen via verschillende zintuigen binnen of komen uit emotionele afstemming, uit sociale situaties of uit de omgeving.

Ten tweede intense verwerking. Hoog sensitieve mensen verwerken de prikkels die ze waarnemen anders dan niet hoog sensitieve mensen. Hoog sensitieve mensen verwerken prikkels intenser en signaleren (subtiele) prikkels sterker, maar de exacte vorm van gevoeligheid verschilt per persoon. (bron: hoog sensitieve kinderen van Esther Bergsma)

 

Coaching bij hoog gevoeligheid:

Wie een hoog sensitief kind in zijn omgeving heeft weet dat hoog gevoeligheid mooie eigenschappen met zich mee brengt. Deze kinderen zijn opmerkzaam, meelevend, rechtvaardig, sociaal, invoelend en origineel. Maar helaas kent hoog gevoeligheid ook schaduwkanten. Gepieker, onzekerheid, overprikkeling, angst en drempelvrees zijn nooit ver weg. Jammer genoeg is er in onze westerse wereld niet altijd waardering voor de mooie eigenschappen.

Als hoog gevoelige is het belangrijk dat je begrijpt wat hoog gevoeligheid voor jou inhoud, hoe je van deze prachtige eigenschap kunt genieten. Maar ook hoe je jouw grenzen kunt ontdekken.

 

Kinderen en hoog gevoeligheid:

Ouders en leerkrachten ontdekken vaak al snel dat hoog gevoelige kinderen anders zijn. Het zijn maar kleine dingen die in het begin opvallen.

 

Prikkels

Als het te druk om hen heen wordt, trekken ze zich terug, of ze gaan zich juist extreem druk of boos afreageren. Het zijn denkers die al heel jong met zingevingsvragen worstelen. Hierdoor kunnen ze erg van slag raken en slapen ze slecht.

 

Lichamelijke problemen

Kinderen uiten zich ook door lichamelijke problemen. Hierbij kun je denken aan slecht slapen, moeheid, buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie en andere klachten.

 

Structuur en rust

Zeker op school, waar veel prikkels om hen heen zijn, hebben ze behoefte aan structuur, meer rust, en een prikkelarme omgeving. Als ze overprikkeld zijn, komen deze kinderen thuis en reageren dit af op ouders. Of juist andersom, druk op school en rustig thuis.